Duurzaamheid

Als familiebedrijf van de 4de generatie zijn we marktleider geworden door naar de toekomst te kijken. En we blijven onze sector duurzamer en efficiënter maken. We innoveren door op nieuwe manieren te kijken naar water, energie, bestrijdingsmiddelen en grondstoffen. Altijd in dienst van de kwaliteit van onze uien natuurlijk. Zo helpen wij onze sector bijdragen aan een duurzame toekomst.

PLANETPROOF: VOOR NATUUR, MILIEU EN KLIMAAT

Op een groot aantal hectares telen we dit jaar onder het onafhankelijke keurmerk Planetproof. Dit keurmerk staat voor duurzame teelt waarbij we extra aandacht besteden aan slim omgaan met bodem, water, energie, productie en klimaat.

GEWORTELD IN KWALITEIT

Verduurzaming gaat hand in hand met het nastreven van de hoogste kwaliteit. Ook ná de oogst. De komende jaren investeert Wiskerke in nieuwe sorteermachines, waarmee we het sorteerproces effectiever maken en kwaliteitsgerichter kunnen inzetten.

ENERGIEBESPARING DOOR RESTWARMTE

Een lopend project is het hergebruik van restwarmte. Onze bedrijfsprocessen vragen om veel energie. Daarom werken we samen met buurbedrijf Lamb Weston / Meijer op. De restwarmte van deze aardappelverwerker gebruiken wij weer voor het drogingsproces van onze uien. En als bedrijfsverwarming. Zo besparen we op jaarbasis meer dan 1.000 ton CO2. Dat staat gelijk aan 50.000.000 bomen!

OP NAAR 100% DUURZAAM

Verduurzamen doe je samen. In overeenstemming met landelijk beleid, met hulp van lokale initiatieven én door samen met andere bedrijven op zoek te gaan naar synergievoordeel. Zoals we dat doen in energie, met 2600 m2 aan zonnepanelen, doen we dat bijvoorbeeld ook in transport. Door gebruik te maken van de container hub in Vlissingen – in plaats van de Rotterdamse havens – besparen wij op jaarbasis al meer dan 10.000 kilometer!