Duurzaamheid

Als familiebedrijf van de 4de generatie zijn we marktleider geworden door continue naar de toekomst te kijken. We streven ernaar onze sector met haar stakeholders  duurzamer en efficiënter maken. Door op nieuwe manieren te kijken naar energie en water; zuiniger omgaan met onze grondstoffen en waar kan blijvend innoveren zodat we samen met onze telers een gezond product kunnen realiseren. Altijd in dienst van de kwaliteit van onze uien natuurlijk. Zo helpen wij onze sector bijdragen aan een duurzame toekomst.

PLANETPROOF: VOOR NATUUR, MILIEU EN KLIMAAT

Op een groot aantal hectares telen we dit jaar onder het onafhankelijke keurmerk Planetproof. Dit keurmerk staat voor duurzame teelt waarbij we extra aandacht besteden aan slim omgaan met bodem, water, energie, productie en klimaat.

GEWORTELD IN KWALITEIT

Verduurzaming gaat hand in hand met het nastreven van de hoogste kwaliteit. Ook ná de oogst. De komende jaren investeert Wiskerke in nieuwe sorteermachines, waarmee we het sorteerproces effectiever maken en kwaliteitsgerichter kunnen inzetten.

ENERGIELANDSCHAP MET ZONNEPARK

Dit jaar innoveren we nog verder. De Nederlandse overheid heeft toestemming gegeven voor een nieuw mooi zonnepark dat zal bestaan uit 15 hectare zonneveld. Dit betekent dat we helemaal groen energie kunnen opwekken.

De opgewekte en bespaarde capaciteit maakt het mogelijk om volledig koolstofneutraal te worden. Niet voor niets heeft Wiskerke Onions dan ook de laagste CO2-footprint van teler tot eindconsument; met een streven om volledig CO2-negatief te worden. Dit zonnepark dat naar verwachting in het najaar van 2021 gerealiseerd zal zijn, is hierop een mooie stap. De combinatie van restwarmte-uitwisseling, Roof Solar en ons zonnepark zorgt voor een negatieve CO2-footprint!

ENERGIEBESPARING DOOR RESTWARMTE

Onze bedrijfsprocessen vragen om veel energie. Daarom hebben wij al een mooie samenwerking met buurbedrijf Lamb Weston /Meijer. Als de uien uit het land bij het pakhuis terecht komen, werken we 100% met warmte van het restwarmte-uitwisselingsprogramma. De restwarmte van deze aardappelverwerker gebruiken wij weer voor het drogingsproces van onze uien en als bedrijfsverwarming. Zo besparen we op jaarbasis meer dan 1.000 ton CO2. Dat staat gelijk aan 50.000.000 bomen!

OP NAAR 100% DUURZAAM

Verduurzamen doe je samen. In overeenstemming met landelijk beleid, met hulp van lokale initiatieven én door samen met andere bedrijven op zoek te gaan naar synergievoordeel. Zoals we dat doen in energie, met 2600 m2 aan zonnepanelen, doen we dat bijvoorbeeld ook in transport. Door gebruik te maken van de container hub in Vlissingen – in plaats van de Rotterdamse havens – besparen wij op jaarbasis al meer dan 10.000 kilometer!